ΝΕΑ

Συντήρηση τηλεφωνικου κεντρου Υ.Μ.Ε.

Η εταιρεία μας ανακοινώνει την ανάληψη της συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Υ.Μ.Ε. στην οδό Χ. Τρικούπη από 1-10-2020 μέχρι 31-12-2020.