ΝΕΑ

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και ενεργού εξοπλισμού data Y.M.E.

Η εταιρέια μας ανέλαβε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και του ενεργού εξοπλισμού data του κτιρίου του τμήματος της Υπηρεσίας οδικών τελών του Y.M.E. στη Ν. Φιλαδέλφεια.