ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

    Η εταιρεία μας παρέχει συστήματα καταγραφής φωνής για τηλεφωνικά συστήματα όλων των κατασκευαστών αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία VERSADIAL η οποία κατασξευάζει το λογισμικό αλλά παρέχει και έτοιμους servers καταγραφής με υποστήριξη για  ISDN BRI/PRI, E1,T1,VoIP, or SIP trunk lines και αναλογικά ή ψηφιακά εσωτερικά.