ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ

Οι πομποδέκτες Marine VHF αναφέρονται στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ 156,0 και 162.025 MHz.

Ένα marine VHF είναι ένας συνδυασμένος πομπός και δέκτης και λειτουργεί μόνο σε διεθνείς συχνότητες γνωστές ως κανάλια.

Τα φορητά VHF είναι μικρά, και είναι κατάλληλα για μικρά σκάφη, ή ως back-up σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τις σταθερές μονάδες.